top of page

Teambuilding voor Basisscholen

Wil niet ieder kind zich veilig voelen in de klas?

Wij bieden een avontuurlijk en teambuildings gericht lesprogramma voor basisschool groepen van 3 t/m 8. Hierin komen thema's aan bod zoals pesten, groepsdynamiek, wanneer voel ik mij echt gelukkig en waarom.

In ons programma  worden grenzen verlegd en komen eigen kwaliteiten naar boven. 

De leerlingen maken verbinding met zichzelf, de ander en de natuur. 

Alle thema's worden via spel aangereikt.

 

In overleg met de leerkracht stellen we het lesprogramma samen, zodat het helemaal aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen en het groepsproces. 

 

Wij komen met de BuitenBazenBus en nemen alle benodigdheden mee voor een fantastische ervaring die de kinderen niet snel zullen vergeten. 

behaal je kerndoelen basisonderwijs:

Onze teambuildings dagen voor basisscholen is opgezet volgens de nieuwste didactische ontwikkelingen. Met ons lesprogramma leveren we een belangrijke bijdragen aan verschillende leergebieden.

Wij richten ons onder andere op de volgende SLO-kerndoelen:​

 • 34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

 • 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

 • 39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

 • 40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

 • 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

 • 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

 • 58 De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.

WAT BIEDEN WIJ:

 • Een programma op maat (dit kan bv. een dag of een traject zijn).

 • Inval bij ziekteverzuim.

 • Een sterke groepsband tussen alle kinderen in de groep.

 • Een veilige leeromgeving waarin kinderen zichzelf en de ander goed  leren kennen.

 • Wij zorgen voor alle benodigde lesmaterialen.

 • Wij werken altijd met zijn tweeën voor de groep, waardoor wij kwaliteit   en veiligheid kunnen waarborgen.

Prijs:

Uurtarief €65,- p.p.

Wij rekenen alleen de contacturen met de kinderen.

Er komen geen extra kosten bij voor les materialen en voorbereidingsuren.

 

Bent u geïnteresseerd?

stuur ons dan een bericht voor een vrijblijvende offerte of andere vragen.

bottom of page